5

Keitä me olemme?


Terästeollisuudessa rautapitoisten materiaalien hyödyntäminen on aina ollut hyvällä tasolla. Kun historian eri vaiheissa nykyisessä SSAB:ssa tehtiin päätös, että muiden sivutuotteiden päätymistä kaatopaikoille tuli minimoida, käynnistyivät Merox itsenäisenä yhtiönä Oxelösundissa, SSAB:n tuotannossa Luulajassa erillinen toiminto tätä tehtävää varten ja Raahessa SKJ-yhtiöt. Alla olevassa kuvassa esitetään, kuinka nämä eri toiminnot muotoutuivat nykyiseksi Meroxiksi.

Rauta- ja terästuotannon ohessa valmistettavat materiaalit hyödynnetään kokonaistaloudellisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkkinä tästä on romujen ja muiden rautapitoisten materiaalien sisäinen kierrätys masuunien tai terässulaton raaka-aineiksi.

Sivutuotteista volyymiltään suurin on rautatuotannossa valmistettava masuunikuona. Sille on kehitetty erilaisia käyttösovelluksia, kuten raaka-aine sementtiin ja muihin erityyppisiin sideaineisiin, tienrakennustuote, runkoaine asfalttiin, sideaine maan stabilointiin, kalkitusaine maatalouteen sekä suodatinmateriaali vedenpuhdistukseen.

Merox on nykyään SSAB:n kokonaan omistama tytäryhtiö, joka toimii läheisessä yhteistyössä omistajansa kanssa ja samalla kehittää itsenäisesti toimintojaan ja tuotteitaan. Liiketoimintaa on paljon osa-alueilla, jotka ovat kaukana SSAB:n ydinliiketoiminnasta.

Esimerkkinä Meroxin ja SSAB:n välisestä yhteistyöstä voi mainita briketöinnin, jossa hienorakeiset rauta-, hiili- ja kalkkipitoiset materiaalit valmistetaan sideaineen avulla kappalemaiseen muotoon ja hyödynnetään yhdessä muiden raaka-aineiden kanssa masuuneilla rautatuotannon raaka-aineina. Jo 1980-luvulta lähtien tapahtunut kehitystyö on johtanut tämän päivän briketteihin, jotka ovat itsestään selviä raaka-aineita SSAB:n kolmella rautatuotantopaikkakunnalla Suomessa ja Ruotsissa.

  Mistä olemme peräisin