5
Merox sustainability

Merox – painopisteenä kestävä kehitys

Pohjoismaiden alueella SSAB:n Merox-liiketoiminta pyrkii optimoimaan SSAB:n sivutuotteiden, kierrätysteräksen ja jätteen arvon painottaen kestävää kehitystä ja arvon luomista.


Meroxin toiminnot kattavat koko arvoketjun tutkimus- ja kehitystyöstä sekä tuotannosta markkinointiin ja myyntiin. Toiminnot koostuvat pääasiassa kolmesta osasta: materiaalien kierrättämisestä SSAB:n tuotantoon, sivutuotteiden käsittelystä ja myynnistä ulkoisesti sekä sellaisen jätteen käsittelystä, jota ei voida kierrättää tuotantoon tai jalostaa uusiksi tuotteiksi. Tähän sisältyy Pohjoismaissa kaatopaikoille lähetettävän materiaalin käsittely. Merox toimittaa tuotteita maailmanlaajuisesti, ja sillä on kuusi tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Ruotsissa ja Suomessa.

Merox käsittelee vuosittain noin neljä miljoonaa tonnia sivutuotteita: noin puolet kierrätetään SSAB:n tuotantoon ja kolmannes myydään ulkopuolisille asiakkaille. Jäljelle jäävä osa joko käytetään sisäisen infrastruktuurin rakentamisessa tai välivarastoidaan. Vain noin 5 prosenttia toimitetaan kaatopaikalle.
Sustainability