5
Hero Merox Service

Meroxin palvelut


Merox toimii kaikilla SSAB:n suurimmilla tuotantopaikkakunnilla Ruotsissa ja Suomessa. Yritys jalostaa kierrätysterästä, sivutuotteita ja jätteitä raaka-aineiksi ja uusiksi tuotteiksi, joita käytetään SSAB:n prosesseissa ja myydään ulkoisille asiakkaille.

Meroxin tärkein tehtävä on SSAB:n terästuotannosta syntyvän kierrätysmetallin ja sivutuotteiden käytön optimointi. Teräksen tuotannossa syntyy myös jonkin verran jätettä, jolla ei toistaiseksi ole hyötykäyttöä. Merox vastaa tällaisen jätteen toimittamisesta kaatopaikalle tai hävittämisestä mahdollisimman ympäristötietoisesti, ja yritys myös suunnittelee tällaiselle jätteelle uusia käyttösovelluksia.

Merox toimii kiinteästi osana SSAB:n tuotantoprosesseja, tuottaen sivutuotteiden käsittelyyn liittyviä palveluita, jotta SSAB voi keskittyä teräksen
valmistukseen ja jatkojalostukseen.

Merox tarjoaa lisäksi metallien kierrätyspalvelua SSAB:n teräsmyynnin asiakkaille.
Services